ONIE Online Commerce Center

ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน."OOCC"

Get Started

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center - OOCC) เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ สำนักงาน กศน ขยายตลาดออนไลน์ฉบับชาวบ้าน อยากจุดประกายให้พวกเราทุกคนใช้ “ใจ” เป็นตัวขับเคลื่อนองค์ความรู้เดิมที่ชุมชนมีสร้างกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เกิดผลิตภัณฑ์จนสามารถสร้างรายได้เพิ่ม

  • พร้อมส่งเสริมผลักดันช่องทางการจำหน่ายไปสู่ระบบ e-Commerce เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์และกลยุทธ์การตลาด
  • พร้อมนำผลิตภัณฑ์พรีเมียม แบรนด์ ONIE ซึ่ง กศน.ได้ส่งเสริมหลักสูตรอาชีพเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ทุกชุมชนทั่วไทย

สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี มีความมุ่งหวังให้ “ONIE-OOCC” เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเติบโตสู่ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืนได้ต่อไป เพราะเราเชื่อว่า นวัตกรรม ที่หลอมรวมกับ การลงมือทำที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นจาก “ใจ” สามารถเปลี่ยนโลกได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

  • ร่วมมือกับเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Good partnership) เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรและเพิ่มช่องทางการตลาด
1,140

เป้าหมาย ประชาชนเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการค้าออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1,164

ผู้จบ/ผู้ผ่านกิจกรรม

145

พัฒนาตนเองและครอบครัวเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ช่วยในการแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างช่องทางการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ในชีวิตประจำวัน

950

เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ส่งเสริม จัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และมีประโยชน์ ต่อชุมชนมากที่สุด ให้พ้นจากความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ต่อไป

ผลิตภัณฑ์เด่นของ กศน.อำเภอ (OOCC)

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน ของดี จาก กศน.อำเภอ

  • All
  • หัตกรรม/ผลิตภัณฑ์
  • อาหารแปรรูป
  • ขนม

กศน.อำเภอสอยดาว

App

Web 4

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web

Mapping

สามารถค้นหาสินค้าตามแผนที่สินค้าโดยง่าย เพียงคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ

กศน.อำเภอนายายอาม

แผนที่ "ONIE OOCC" พาคุณค้นหาผลิตภัณฑ์

กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน

แผนที่ "ONIE OOCC" พาคุณค้นหาผลิตภัณฑ์

กศน.อำเภอแหลมสิงห์

แผนที่ "ONIE OOCC" พาคุณค้นหาผลิตภัณฑ์

กศน.อำเภอมะขาม

แผนที่ "ONIE OOCC" พาคุณค้นหาผลิตภัณฑ์

กศน.อำเภอสอยดาว

แผนที่ "ONIE OOCC" พาคุณค้นหาผลิตภัณฑ์

อำเภอเขาคิชฌกูฏ

แผนที่ "ONIE OOCC" พาคุณค้นหาผลิตภัณฑ์

Contact Us

OOCC

สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี 46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร 039-418-167 E-Mail : chan.nfe@gmail.com

46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

chan.nfe@gmail.com

039-418-165

Loading
Your message has been sent. Thank you!